Arvokkaiden maisema-alueiden portaali

DesignUnderlined ja J10 ovat mukana Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnissa. Multimediadokumentoinnin tarkoitus on rakentaa verkko-portaali, johon inventoinneissa koottu aineisto sijoitetaan kaikkien nähtäville.