Arvokkaiden maisema-alueiden portaali

Multimedia
DesignUnderlined ja J10 ovat mukana Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnissa. Multimediadokumentoinnin tarkoitus on rakentaa verkko-portaali,
johon inventoinneissa koottu aineisto sijoitetaan kaikkien nähtäville.